U mmi dassèati sudu

Bata - Via Roma - Acri
Il Vernacoliere di Angelo Canino
U mmi dassèati sudu
 
A cchilli tìampi quanni m’èati fattu,
m’èati fattu ccu ccura e ccu ppassioni,
juarnu doppi juarnu criscìa ssu ritrattu,
petra doppi petra, rioni doppi rioni.
 
M’èati adornèatu ccu ghjìasiji e monumenti,
ccu funtèani e ancora tanti meravigli,
ccu lli strèati ppe cci caminèari i genti,
ccu cchèasi belli, ppe d’accògliari i famigli.
 
Èrati assèai chi caminàvati ppe lla strèata,
e tutti d’uri, c’era ssempri movimentu,
na passijèata ccu ll’amici, na mmascèata,
nu jiri e beniri ugne mumentu.
 
Mi profumàvati ccu juri e cìantu razzi,
ccu mangiaricchji e cìantu sapuri,
mi vodìati beni, nu beni e pazzi,
mi pìttavati i mura ccu ciantu cuduri.
 
M’adornàvati a ffesta, u misu e du Bomminu,
i duci ppe lli strèati cci parìani belli assèai,
sonàvati i viji viji ccu organetta e tummarinu,
assimièava ca jùarnu u ffacìa mmèai.
 
Pu alla Santa Pasqua mi sonàvati i campèani,
e tutti chilli ghjìasiji chi m’èati rigadèatu,
tutti li famigli si tenìani ppe lli mèani,
e ddicìani na preghìara a Cristu risuscitèatu.
 
Érani tìampi bìalli, bìalli veramenti,
iu chi mi vidìa sempri ccchiù rannu diventèari
alli putighi c’era sempri chjin’e genti,
abbunnanziàvani u vèstari e llu mangèari.
 
Ma mo signu tristi, tìagnu sempri nu scastu,
ca a pocu a pocu mi stèati abbannunanni,
ncunu vìacchiu sudamenti c’è rrimastu,
duvi è ffinita chilla bella vita e tanni?
 
A vua giuvanotti vi dicu ccu lu coru affrantu,
ppecchi cancèati munnu? ppecchì ssu dannu?
Accucchjàtivi tutti, preghèati nu Santu,
e ffacìtimi ritornèari n’èatra vota rannu.
 
U llu sàcciu chin’è chi vi fa fùjari e ssi viji,
s’a curpa è ddu ciucciu o è ddu mudu,
iu vi vùagliu diri stàtivi cca ccu mmia,
iu vi vùagliu beni, u mmi dassèati sudu.
Non mi lasciate da solo
 
In quei tempi quando mi avete fatto,
mi avete fatto con cura e con passione,
giorno dopo giorno cresceva questo quadro,
pietra dopo pietra, rione dopo rione.
 
Mi avete ornato con chiese e monumenti,
con fontane e ancora tante meraviglie,
con le strade per camminare la gente,
con case belle per accogliere famiglie.
 
Eravate tanti che camminavate per la strada,
in ogni momento c’era sempre movimento,
una passeggiata con amici, una commissione,
un via vai in ogni momento.
 
Mi profumavate con fiori di cento varietà,
con cibi di cento sapori,
mi volevate bene, un bene da pazzi,
mi pitturavate le mura con cento colori.
 
Mi ornavate a festa il mese del Bambinello,
le luminarie per le strade erano belle assai,
suonavate per le vie, organetto e tamburello,
sembrava che l’alba non arrivasse mai.
 
Poi alla Santa Pasqua suonavate le campane,
di tutte le chiese che mi avete donato,
tutte le famiglie si tenevano per mano,
e dicevano una preghiera a Cristo risorto.
 
Erano tempi belli, belli veramente,
io che mi vedevo sempre più grande,
nei negozi era sempre pieno di gente,
abbondavano il vestire e il cibo.
 
Ora sono triste, ho sempre un desiderio,
perché a poco a poco mi state abbandonando,
qualche anziano soltanto vi è rimasto,
dove è finita quella bella vita di allora?
 
A voi giovani vi dico con il cuore affranto,
perché cambiate paese? Perché questo danno?
Unitevi tutti e pregate qualche Santo,
fatemi ritornare un’altra volta grande.
 
Non lo so chi vi fa scappare via,
se la colpa è dell’”asino” o e del “mulo”
io vi voglio dire, state qui con me,
io vi voglio bene, non mi lasciate da solo.
Bata - Via Roma - Acri

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

error: - Contenuto protetto -