Categoria: Il Vernacoliere

Rubrica a cura di Angelo Canino

Bata - Via Roma - Acri
Il Vernacoliere di Angelo Canino

U tiampu

U tiampu U tìampu fa ccapiri tanti cosi,passànni i jùarni assìami all’anni,si nu spinèaru, su ruvetti oppuru rosisi n’àrburu chjantèatu si fa rranni. U tìampu fa ccapiri s’è bìallu o bruttu,basta a llu guardèari a matina prìastu,s’u...

Il Vernacoliere di Angelo Canino

È ffattu jùarnu

È ffattu jùarnu Quanni canta llu gallu,e ssi ‘nchièara llu scurus’ammùccian’i stillie ccampìa lla russìa,quanni struscia lla zappa,e lla vurpa s’ammucciaquanni ‘ncìgnan’i grillie lla ciuccia s’abbìa,guardi ‘ntùarnue d’è ffattu jùarnu. È giorno Quanto canta il galloe schiarisce...

Il Vernacoliere di Angelo Canino

U pascunu e dduve mmia

U pascunu e dduve mmia Si vi voditi dicrijèari,stèati tutti a ‘ntrhegudèari,e du pascunu e dduve mmiamo’ vu cuntu ppe ssa via. Alli setti e da matina,già è n’zubbùgliu ssa cucinasta ccocìanni na frittèataformàggiu, ova e ssuppressèata. Cci...

Il Vernacoliere di Angelo Canino

I guzzarìalli

I guzzarìalli Stamatina signu azèatu e primu jùarnu,ch’èaiu e jiri a d’annettèari nu gammittunu,si sentìa n’arijicella frisca tuttu ‘ntùarnuchisà s’esci llu sudu e asciutta chill’urmicunu. È ‘ncugnèatu a zappa e ammodèatu u faciunue mmi signu dèatu e...

Il Vernacoliere di Angelo Canino

I davurìalli

I davurìalli Quarajìsima è ppassèata,e ccu d’illa, carnudevèarimo a genti è ‘mpaccennèataa Santa Pasqua è dde arrivèari. E ppripàrani i davurìalli,ppe abbelliri i Sèacri Atèarifatti e rèanu o e denticchjìalliallu scuru a germoglièari. Pu quann’è llu jùavu santu,e...

Il Vernacoliere di Angelo Canino

Abbannunèatu e tutti

Abbannunèatu e tutti Na giacca tutta vecchja mangèata e di ratti,senza a marioda e ssenza na saccappe ccumpagnìa nu chèanu e ddua gattia nnu coscinu e fòdari u sùannu ammacca. Na scolla ccu lla duta, mèai davèata,u...

Il Vernacoliere di Angelo Canino

Fimmini

Fìmmini Si sùsini prìastu,cum’u gattu furìastucònzani u dìattusi vàttini u pìattuallùmani u fùacualli quatrhèari nu jùacuvèani allu zimmunuccu ccorchji e midunu. Na vozza intrh’a pignèata,alla vrèascia conzèataa conchetta alla camastrhaccu llu cappùcciu a mminestrhapàrani a tàvudan’occhjèata alla...

Il Vernacoliere di Angelo Canino

U focudearu

U focudearu U rre e tutti i chèasi e na vota,era propiu illu, era llu focudèaru,sud’illu mantenìa lla famiglia ricota,specialmenti quann’u vìarnu era amèaru. U vìarnu tuttu u jùarnu era allumèatu,ccu digni e cerza o ccu lla...

Il Vernacoliere di Angelo Canino

A patèata

A patèata Quant’è bona a patèatavulluta e schcamaccèataappena appena n’adoglièatae dde rìganu na pizzichèata. Puru fritta ccu piparìallippe arricchiri chilli morsìalliintrh’u pèanu e da chèasa ncavèatuccu cchill’ùagliu tuttu ‘nzuppèatu. E ccu pasta a cannarozzìalli?i jùarni brutti divèntani bìallicàvuda...

Il Vernacoliere di Angelo Canino

U mangèari e du futuru

U mangèari e du futuru Nu jùarnu menti madèati ho ddecisu,e cangèari u mangèari allu Pajisuca doppi duamidaebintiquattrhannisi su accorti ca ssi mangèari fèani danni. No cchjù ffusilli, no cchjù purpetti,ne ddumingèani chjini e nne cotolettimancu pastasciutta...

Il Vernacoliere di Angelo Canino

Cchi mmorsìallu!

Cchi mmorsìallu! “compa Cì…. viani ccàca pijèamu nu muzzicununu piattìallu e baccadànu futtimu a llu mmicciununa frittèata cum’attizzufatt’e ova e cipullizziquattrhu sardi sutta sèaduci mpurrèamu e….mèanu mèaduca muglierma ha dissadèatuna pitanza e ncantarèatualla banna ci mischchèamuchilla...

Il Vernacoliere di Angelo Canino

A niva

A niva Na fridda matina e jennèari,mi susu e alla porta ve campijututtu ‘ntùarnu sudu jancu viju,stanotti s’era mmisu a nivichèari. Chilla niva bella, candida e leggera,scinnìa ‘nterra chjèanu a ffasciaturu,era arrivèata quèasi allu murudassèatu a mmènza...

Bata - Via Roma - Acri
error: Contenuto protetto!